СДОА

Дэлгэрмөрөн СДОА

"Дэлгэрмөрөн" СДОА 

Анх Монгол Улсын “Ойн тухай” хуулийн 14-р зүйлийн 14.2.7, 14.3.8, Ойн хэрэг эрхлэх газрын даргын 2008 оны 50 дугаар тушаалыг үндэслэн Хөвсгөл аймгийн засаг даргын  2009 оны 05-р сарын 28-ны өдрийн 169 дүгээр захирамжаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн албаны дэргэдэх Сум дундын ойн анги болон байгуулагдсан. Сүүлд ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 10 дугаар тогтоолыг үндэслэн Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/56 дугаар захирамжаар “Дэлгэрмөрөн” нэртэй “Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрлэлийн газар”-ын хэлбэртэйгээр Сум дундын ойн анги байхаар өөрчлөгдөн байгуулагдсан. 
Алаг-Эрдэнэ, Их-Уул, Тариалан, Тосонцэнгэл, Түнэл, Рашаант, Мөрөн, Хатгал тосгон гэсэн 7 сум 1 тосгоны  655143 га ойн санг хариуцан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  1. Ойн  ангийн дарга
  2. Ерөнхий инженер /Ойн ашиглалт/
  3. Инженер /Тайлан мэдээ, сургалт сурталчилгаа, Нярав, Бичиг хэрэг/
  4. Инженер /Ой хамгаалал /
  5. Техникч- /Ойн нөхөн сэргээлт, МҮГ/ 
  6. Нябо- /Санхүүч/