Танин мэдэхүй

Скандинавын гацуур

Архитектур 
Британийн 2016 оны “Commercial & Leisure” шалгаруулалтын шилдэг бүтээлүүдээс танилцуулж байна. 


Шилдгийн шилдэг бүтээл
Модны төрөл: Скандинавын гацуур
Магги төвийнхөн хорт хавдраар шаналж буй хүмүүст сэтгэл зүйн дэмжлэг болон асаргаа үзүүлэхэд зориулж ийм “харш” босгожээ. Шилэн дээвэр, ногоон тохижилт нь эрчим хүчний хэмнэлттэйн дээр байгалийн гэрэл, агааржуулалтаар интерьерийн гол багана болсон байна.