Танин мэдэхүй

Мушгиа

Модны төрөл: Хусны давхарга


Хатуу хус модыг мушгих, уян болгох арга технологийг эрэлхийлсэн энэхүү ажлыг модны аж үйлдвэрийн салбарт шинэчлэл авчрах нээлт болно гээн хүлээлттэй байна.