СДОА

Батширээт СДОА

“Батширээт” сум дундын ойн  ангийн танилцуулга

ҮҮСЭН БАЙГУУЛАГДСАН НЬ:

Батширээт  сумын  Ойн  ангийг  2009 9 дүгээр сарын 1-нд  Засаг даргын 111-р  тоот  захирамжаар Ойн ангийн дарга Л.Энхтөвшин, ойн техникч Ганбаатар  гэсэн хоёр орон тоотойгоор байгуулагдсан. “Батширээт” сум дундын ойн ангийг Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2013.05.23-ны А-246 дугаар захирамжаар байгуулагдан ажиллаж байна. 

“Батширээт“ Сум дундын ойн ангийн Батширээт, Хэрлэн сумын нийт 588411 га ойн санг хариуцаж ажилладаг. Батширээт сум нь ойн нөөцгүй, нөөцөөр бага Хэрлэн сумын хэрэгцээг хангах зорилгоор ажиллаж байгаа.

Батширээт сумын ойн сангийн нийт талбай 587296 га. Үүнээс ашиглалтын бүсийн ой 57548 га-д ашиглалт явуулдаг.  

 • Батширээт сумын хэмжээнд 18 нөхөрлөл  149741 га ойг гэрээгээр эзэмшдэг, таван мэргэжлийн байгууллага ажилладаг
 • Батширээт суманд Хэрлэн сумын Хушин-Эрдэнэ ХХК Хэрлэн сумын хуваарьт модыг бэлтгэж байгаа 

Нийт зургаан мэргэжлийн ААН ой хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Батширээт сумын Ойн  нөөц  баялгийг  хамгаалах, зохистой  ашиглах, нөхөн  сэргээх,  мод  үржүүлэх нэгдсэн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, ойн санг гэрээгээр иргэдийн нөхөрлөл, ААН байгууллагад эзэмшүүлэх ажлыг зохион  байгуулах  үйл  ажиллагааг  хэрэгжүүлэхэд нь мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, мод бэлтгэлийн талбай тусгаарлалт хийх, Эрхийн бичиг бичих мод, модон материалд гарал үүслийн гэрчилгээг олгох үүрэгтэй  ажиллаж байна. 

Батширээт сум дундын ойн анги нь мод үржүүлгийн талбайг 2011 онд байгуулан Тэргүүн өндрийн ар газарт 1 га талбайд байгуулан үржүүлгийн газарт шилмүүст нарс, шинэс модыг үрээр хот цэцэрлэгжүүлэлтэд гоёлын зориулалттай бүйлс, гүйлс, шар хуайс, хайлаас модыг тарьж ургуулж байна. Нарс шинэсний 20-30 кг үр жилдээ бэлтгэж байна.

Батширээт” СДОАнгийн эрхэлж буй үйл ажиллагаа:

 1. Ойн нөөц төлөв байдлын өөрчлөлтийг тодорхойлж, ойн менежментийн төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах
 2. Мод үржүүлэг, ойжуулалт, хот цэцэрлэгжүүлэх, ойжуулалт, байгалийн сэргэн ургалтанд туслах, үр бэлтгэл цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх
 3. Мод үржүүлгийн газарт төрөл бүрийн мод бут тарьж, ургуулах
 4. Ойд арчилгаа, Үндсэн ашиглалт, цэвэрлэгээний огтлолт хийх талбай тусгаарлах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх
 5. Ойн хамгаалалтын чиглэлээр судалгаа, тэмцлийн ажил хийх
 6. Мод бут тарих болон байгаль орчны бусад чиглэлээр мэргэжлийн сургалт явуулах зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

 

Орлого нэмэгдүүлэх бусад ажил:

 • Мод бутны үржүүүлэг
 • Хотын болон ерөнхий чимэглэлийн мод бут тариалалт
 • Улсын төсөв, төслийн арчилгааны  гэрэлжүүлэх, тохируулах хэлбэрийн огтлолт
 • Орон нутгын ойжуулалтын ажил 

Аймгийн нэр

Сумын нэр

Талбай хэмжээ

Нөхөрлөлийн нэр

Ахлагчын нэр

Газрын нэр

Зөвшөөрсөн шийдвэрийн дугаар

Зөвшөөрөл өгсөн огноо

Дуусах хугацаа

Гэрчилгээний дугаар

Гэрээний дугаар

 
 

1

Хэнтий

Батширээт

7359

 Арангатай

Оюунханд 98788780

Арангатай , Шургадаг,

2010.04.29  №03

2015

2017

№0000972

№02

 

2

13210

 Хаслиг

Оюунчимэг 93032073

Цагаан горхи, шаварт, аргуу

2010.04.29  №03

2015

2017

№000973

№03

 

3

8335

 Хамтын хүч

Ширчмаа 98625210

Амаглантын гол, Ононгийн жавхлант

2009.11.13  №05

2015

2017

№0000971

№01

 

4

9646

 Онон харуул

Долгормаа 98635934

Жимгэр , шар горхи

2006.11.20  №07

2015

2017

№0000974

№04

 

5

11329

 Манаат

Балжмаа 98990400

ёлын ам, дальт

2010.04.29  №03

2015

2017

№0000975

№05

 

6

19289

 Эг

Эрдэнэцогт 83080379

Эгийн гол, Дөмбөөн, Эгийн живхээстэй

2010.04.29 04тоот

2015

2017

№0000983

№13

 

7

7482

 Цэгээн

Энхзул 98892449

Цэгээн нуур, Устай судал, уужийн булаг

2010.08.20  №02

2015

2017

№0000980

№10

 

8

5375

 Хайрхан уул

Жаргалсайхан 98999960

Баянгол,

2005.08.05  №01

2015

2017

№0000982

№12

 

9

3949

 Улаан хад

Пүрэвжаргал 93014235

Гурван даваа, шаварт

2005.08.05  №01

2015

2017

 

 

 

10

9564

 Номгон

Бүдханд 98198889

Баруун, Дунд, зүүн нэрстэй

2008.05.09  №03

2015

2017

№0000978

№08

 

11

1299

 Эв-эе

Юрий 98870287

Агтын зоо, шуудан даваа

2005.08.05  №01

2015

2017

 

 

 

12

8873

 Хөх хавцал

Оюунбилэг 93028638

Шар горхи, нарийн хөндий

2005.08.05  №01

2015

2017

№0000979

№09

 

13

1317

 Цагаан үзүүр

Бат-орших 93154345

Шуудан даваа

2010.08.20.  №2

2015

2017

 

 

 

14

18302

 Навчит хайрхан

Бат-өлзий 98150136

навчитын гол, Биндэр уул,

2006.12.29  №07

2015

2017

№0000977

№07

 

15

14427

 Рашаан хад

Баянмөнх 98210900

Өглөгчийн гол

2006.11.20  №07

2015

2017

№0000984

№14

 

16

8775

 Согоот

Намшир 98207200

Согоот,Баруун, дунд номгон

2008.05.09  №03

2015

2017

№0000976

№06

 

17

574

 Арвин хайрхан

Ундармаа 98604091

Норовлин уул, Давааны ар

2010 .  2.  6 -ны   06  тоот

2015

2017

 

 

 

18

636

 Тэргүүн өндөр

Хэрлэнчимэг 94641968

Тэргүүн өндөр уул

2005.08.05 №1

2015

2017

№0000981

№11